Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevBarterův syndrom
MIM602023
GenCLCNKB
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.