Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCharcot-Marie-Tooth choroba, typ1B, CMT1B, CMT2J
MIM607736
GenMPZ
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.