Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCharcot-Marie-Tooth choroba, typ 2A2, CMT2A2
MIM609260
GenMitofusin 2, MFN2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.