Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevTiopurinová S-Metyltransferáza
MIM610460
GenTPMT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Ostrava
GENNET s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Masarykův onkologický ústav

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.