Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevVentricular Tachycardia, Catecholaminergic Polymorphic 2
MIM611938
GenCPVT2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.