Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

Názevherpes simplex virus-1, 2
MIM900004
GenHSV-1,2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.