Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCytochrom P450, polypeptid 2D6
MIM124030
GenCYP2D6
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.