Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMaturity-Onset Diabetes of the Young, type 2
MIM125851
GenGCK
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.