Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevExcision repair cross-complementing RODENT repair deficiency, complementation group 2
MIM126340
GenERCC2, XPD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Masarykův onkologický ústav
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.