Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPreimplantační genetická diagnostika monogenních chorob metodou karyomapping
MIM0
Genvšechny geny a jejich kombinace
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Repromeda s. r. o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.