Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Prader-Willi, PWS
MIM176270
GenPWCR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Ostrava
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.