Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevB-lymfoproliferace (IGH)
MIM147100
GenIGH
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
1. interní klinika 1. LF UK a VFN
Centrální laboratoře FNKV
Fakultní nemocnice Ostrava
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.