Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevFuzní gen BCR/ABL
MIM151410
GenBCR/ABL
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Krevní centrum
Laboratoř molekulární diagnostiky a cytogenetiky, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Ústav hematologie a krevní transfuze

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.