Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Marfan (MFS1)
MIM154700
GenFBN1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní Thomayerova nemocnice
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.