Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMutace NPM 1 genu
MIM164040
GenNPM 1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrální laboratoře FNKV
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav hematologie a krevní transfuze

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.