Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza RET - karc. štítné žlázy
MIM164761
GenRET
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Endokrinologický ústav
Masarykův onkologický ústav
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.