Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza (T-cell leukemie/lymfomy)
MIM186880
GenTCRA
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrální laboratoře FNKV
EUC Laboratoře CGB a.s.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.