Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevIntegrin, PLATELET RECEPTOR FOR COLLAGEN
MIM192974
GenITGA2, GP Ia/IIA
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.