Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMukopolysacharidóza typ I
MIM252800
GenIDUA
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.