Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevX-vázaná juvenilní retinoschisa, XLRS1
MIM312700
GenRS1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1.LF UK
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.