Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPeriferální Myelin Protein 22, (CMT1A)
MIM601097
GenPMP22
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní Thomayerova nemocnice
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.