Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Charcot-Marie-Tooth typ l
MIM118220
GenPMP22
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genexpress s.r.o.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.