Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDeficit acyl-CoA dehydrogenázy o středně dlouhém řetězci(MCAD)
MIM607008
GenMCAD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.