Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevFruktozová intolerance
MIM612724
GenALDOB
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
GHC GENETICS s. r. o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.