Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevBK virus
MIM900002
GenBKV
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.