Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPreimplantační genetické vyšetření monogenních chorob metodou nepřímé vazební analýzy
MIM900037
Genxxx
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genetická laboratoř PRONATAL
GENNET s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.