Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAlportův syndrom, autozomálně recesivní
MIM203780
GenCOL4A3, COL4A4
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.