Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevIdiopatická torsní dystonie typ 1, DYT 1
MIM128100
GenTOR1A
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.