Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevGlutathion-S-transferáza pi 1
MIM134660
GenGSTP1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
GHC GENETICS s. r. o.
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.