Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHuntingtonova ch.
MIM143100
GenHD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genexpress s.r.o.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.