Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHyperlipoptoteinemie typ V
MIM144650
GenAPOA5
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.