Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevT-buněční antigenový receptor delta
MIM186810
GenTCRD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Centrální laboratoře FNKV
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.