Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPreimplantační genetická diagnostika aneuploidií a strukturních aberací metodou array CGH, masivně paralelního sekvenování, nebo karyomapping
MIM0
Gen-
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genetická laboratoř IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen
Genetická laboratoř PRONATAL
Repromeda s. r. o.
Sanatorium Helios, spol. s r. o.,
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.