Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Katalogizací vzácných onemocnění se zabývá portál Orphanet. Ke každému onemocnění je přiřazen tzv. ORPHAkód (anglicky ORPHAcode, v některých zdrojích občas také ORPHA number), který toto onemocnění jednoznačně identifikuje. Orphanet na webu www.orphadata.com nabízí některá data ze své databáze k volnému stažení ve strojově čitelných formátech (XML, JSON), mimo jiného i seznam všech vzácných onemocnění a k nim náležejícími ORPHAkódy, v některých případech i s odkazy do dalších databází (např. OMIM) a klasifikačních systémů (MKN-10 a MKN-11).

Další informace o klasifikaci a kódování vzácných onemocnění naleznete také v tomto článku.

Implementací Orphakódů do zdravotnických informačních systémů se zabýval projekt RD-CODE, kterého se účastnila i Česká republika. V rámci tohoto projektu proběhlo i několik školení a byly připraveny výukové materiály. Na tento projekt navázal projekt OD4RD (Orphanet Data For Rare Diseases) a nyní probíhá navazující projekt OD4RD2.

Na tomto místě máte možnost vyhledávat v seznamu těchto onemocnění. Případně se můžete podívat i na kompletní tabulku se všemi onemocněními. Ale pozor, tabulka se vzhledem ke své velikosti do prohlížeče načítá docela dlouho. Také si jí můžete stáhnout ve formátu pro Microsoft Excel 2007 nebo vyšší.

Rádi bychom také na tomto místě upozornili, že pro databáze Orphanet obsahuje i neaktivní kódy, které by se při kódování vzácných onemocnění neměly používat. Jde o tyto případy:

ORPHA numberNázevOMIMMKN-10MKN-11
918 ABCD syndrom (ABCD syndrome)
Syndrom zahrnující albinismus, černé vlasy, poruchu migrace neuronů střeva a senzorickou hluchotu
(Albinism-black lock-cell migration disorder of the neurocytes of the gut-sensorineural deafness syndrome, Albinism-black lock-cell migration disorder of the neurocytes of the gut-sensorineural hearing loss syndrome) Zneplatněný Orphakód!
600501
956 Akropektororenální dysplázie (Acropectororenal dysplasia) Zneplatněný Orphakód! Q87.8
98837 Akutní bifenotypická leukémie (Acute biphenotypic leukemia) Zneplatněný Orphakód! C95.0
98836 Akutní bilineární leukémie (Bilineal acute leukemia) Zneplatněný Orphakód! C95.0
665 Albrightova hereditární osteodystrofie (Albright hereditary osteodystrophy) Zneplatněný Orphakód!
139477 Al-Gazaliové-Dattaniho syndrom (Al-Gazali-Dattani syndrome)
Al-Gazali-Dattaniho syndrom Zneplatněný Orphakód!
612379 E77.8
1219 Aurocefalosyndaktylie (Aurocephalosyndactyly)
Kurczynského-Caspersonové syndrom, Kurczynski-Caspersonové syndrom
(Auralcephalosyndactyly, Kurczynski-Casperson syndrome) Zneplatněný Orphakód!
109050
3212 Autozomálně dominantní atrofie optického nervu a vrozená hluchota (Autosomal dominant optic atrophy and congenital deafness)
Konigsmarkův-Knoxův-Husselsové syndrom, Konigsmark-Knox-Husselsové syndrom
(Autosomal dominant optic atrophy and congenital hearing loss, Konigsmark-Knox-Hussels syndrome) Zneplatněný Orphakód!
125250 H47.2
79407 Autozomálně dominantní dystrofická epidermolysis bullosa, Cockayneho-Touraineho typ (Autosomal dominant dystrophic epidermolysis bullosa, Cockayne-Touraine type)
DDEB, Cockayneho-Touraineho typ, Autozomálně dominantní dystrofická epidermolysis bullosa, Cockayne-Touraineho typ, DDEB, Cockayne-Touraineho typ
(DDEB, Cockayne-Touraine type) Zneplatněný Orphakód!
Q81.2
216989 Autozomálně dominantní epidermolysis bullosa, Pasiniho typ (Autosomal dominant dystrophic epidermolysis bullosa, Pasini type)
DDEB, Pasiniho typ
(DDEB, Pasini type) Zneplatněný Orphakód!
Q81.8
264 Autozomálně dominantní pletencová svalová dystrofie, typ 1B (Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1B)
LGMD1B, Pletencová svalová dystrofie způsobená deficitem laminu A/C
(LGMD1B, Limb-girdle muscular dystrophy due to lamin A/C deficiency) Zneplatněný Orphakód!
159001 G71.0
265 Autozomálně dominantní pletencová svalová dystrofie, typ 1C (Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1C)
LGMD1C, Pletencová svalová dystrofie způsobená deficitem kaveolinu 3
(LGMD1C, Limb-girdle muscular dystrophy due to caveolin-3 deficiency) Zneplatněný Orphakód!
606072 G71.0
34517 Autozomálně dominantní pletencová svalová dystrofie, typ 1E (Autosomal dominant limb-girdle muscular dystrophy type 1E)
LGMD1E
(LGMD1E) Zneplatněný Orphakód!
G71.8
93609 Autozomálně recesivní distální renální tubulární acidóza bez hluchoty (Autosomal recessive distal renal tubular acidosis without deafness)
AR dRTA bez hluchoty, AR dRTA bez ztráty sluchu, Distální renální tubulární acidóza, typ 1c, dRTA typ 1c, Autozomálně recesivní distální renální tubulární acidóza bez ztráty sluchu
(AR dRTA without deafness, AR dRTA without hearing loss, Autosomal recessive distal renal tubular acidosis without hearing loss, Distal renal tubular acidosis type 1c, dRTA type 1c) Zneplatněný Orphakód!
N25.8
93611 Autozomálně recesivní distální renální tubulární acidóza s hluchotou (Autosomal recessive distal renal tubular acidosis with deafness)
AR dRTA s hluchotou, AR dRTA se ztrátou sluchu, Distální renální tubulární acidóza, typ 1b, dRTA typ 1b, Autozomálně recesivní distální RTA s hluchotou, Autozomálně recesivní distální renální tubulární acidóza se ztrátou sluchu
(AR dRTA with deafness, AR dRTA with hearing loss, Autosomal recessive distal RTA with deafness, Autosomal recessive distal renal tubular acidosis with hearing loss, Distal renal tubular acidosis type 1b, dRTA type 1b) Zneplatněný Orphakód!
N25.8
2775 Autozomálně recesivní karpotarzální osteolýza (Autosomal recessive carpotarsal osteolysis)
Dědičná multicentrická osteolýza
(Hereditary multicentric osteolysis) Zneplatněný Orphakód!
363543 Autozomálně recesivní pletencová svalová dystrofie, typ 2R (Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy type 2R)
LGMD2R, Autozomálně recesivní pletencová svalová dystrofie způsobená deficitem desminu
(Autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy due to desmin deficiency, LGMD2R) Zneplatněný Orphakód!
601419 G71.0
401825 Autozomálně recesivní spastická paraplegie, typ 68 (Autosomal recessive spastic paraplegia type 68)
SPG68
(SPG68) Zneplatněný Orphakód!
G82.1
263417 Bartterův syndrom s hypokalcémií (Bartter syndrome with hypocalcemia)
Bartterův syndrom, typ 5, Bartterův syndrom, typ V Zneplatněný Orphakód!
E26.8
98864 Běžná hereditární eliptocytóza (Common hereditary elliptocytosis) Zneplatněný Orphakód! D58.1
1245 BIDS syndrom (BIDS syndrome)
Trichothiodystrofie, typ D, Amišský syndrom lámavých vlasů
(Amish brittle hair syndrome, Trichothiodystrophy type D) Zneplatněný Orphakód!
234050
1251 Blefarofacioskeletální syndrom (Blepharofacioskeletal syndrome)
Richieri Costův-Guion Almeidaové-Rodiniové syndrom, Richieri Costa-Guion Almeida-Rodiniové syndrom
(Richieri Costa-Guion Almeida-Rodini syndrome) Zneplatněný Orphakód!
1271 Bowenův syndrom (Bowen syndrome) Zneplatněný Orphakód! 211200
93389 Brachydaktylie, typ A5 (Brachydactyly type A5) Zneplatněný Orphakód! Q73.8
93301 Brachyolmie typ 1, Hobaekův typ (Brachyolmia type 1, Hobaek type) Zneplatněný Orphakód! 271530 Q76.3
93303 Brachyolmie typ 1, Toledův typ (Brachyolmia type 1, Toledo type) Zneplatněný Orphakód! 271630 Q76.3
1317 CAMFAK syndrom (CAMFAK syndrome)
CAMAK syndrom, Syndrom zahrnující kataraktu, mikrocefalii, artrogrypózu a kyfózu, Syndrom zahrnující kataraktu, mikrocefalii, neprospívání a kyfoskoliózu
(CAMAK syndrome, Cataract-microcephaly-arthrogryposis-kyphosis syndrome, Cataract-microcephaly-failure to thrive-kyphoscoliosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
212540
325004 CANDLE syndrom (CANDLE syndrome)
Syndrom zahrnující chronickou atypickou neutrofilní dermatózu, lipodystrofii a zvýšenou teplotu
(Chronic atypical neutrophilic dermatosis-lipodystrophy-elevated temperature syndrome) Zneplatněný Orphakód!
D89.8
2998 Carnevaleův syndrom (Carnevale syndrome)
3MC2 syndrom, Mingarelliové syndrom, OSA syndrom, Okuloskeletoabdominální syndrom, Carnevaleův-Krajewské-Fischettův syndrom, Syndrom zahrnující ptózu, strabismus a diastázu břišních svalů, Carnevale-Krajewska-Fischettův syndrom
(3MC2 syndrome, Carnevale-Krajewska-Fischetto syndrome, Mingarelli syndrome, OSA syndrome, Oculo-skeletal-abdominal syndrome, Ptosis-strabismus-rectus abdominis diastasis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
265050
93973 Carpenterové-Waziriové syndrom (Carpenter-Waziri syndrome)
Carpenter-Waziriové syndrom Zneplatněný Orphakód!
D56.0
2431 Centrální bilaterální makrogyrie (Central bilateral macrogyria) Zneplatněný Orphakód!
98968 Centrální diskoidní dystrofie rohovky (Central discoid corneal dystrophy) Zneplatněný Orphakód! H18.5
3421 Cerebroretinální vaskulopatie (Cerebroretinal vasculopathy)
CRV, Grandův-Kaineho-Fullingův syndrom, Grand-Kaine-Fullingův syndrom
(CRV, Grand-Kaine-Fulling syndrome) Zneplatněný Orphakód!
93971 Chudleyho-Lowryho-Hoarův syndrom (Chudley-Lowry-Hoar syndrome)
Chudleyho-Lowryho syndrom, Chudley-Lowry-Hoarův syndrom, Chudley-Lowryho syndrom
(Chudley-Lowry syndrome) Zneplatněný Orphakód!
D56.0
97231 Conjunctivitis lignosa (Ligneous conjunctivitis)
(Conjunctivitis lignosa) Zneplatněný Orphakód!
L90.5
90290 CREST syndrom (CREST syndrome)
Syndrom zahrnující kalcinózu, Raynaudův fenomén, postižení jícnu, sklerodaktylii a teleangiektázii
(Calcinosis-Raynaud phenomenon-esophageal involvement-sclerodactyly-telangiectasia syndrome) Zneplatněný Orphakód!
M34.1 4A42.2
79486 Cystický hygrom (Cystic hygroma) Zneplatněný Orphakód! 257350 D18.1
1564 Dandyho-Walkerova malformace s faciálními hemangiomy (Dandy-Walker malformation-facial hemangioma syndrome)
Dandy-Walkerova s faciálními hemangiomy Zneplatněný Orphakód!
Q28.8
213524 Dědičný syndrom rakoviny vaječníků s určenou lokalizací (Hereditary site-specific ovarian cancer syndrome) Zneplatněný Orphakód! C56 2C73.Y
99900 Deficit dehydrogenázy acyl-CoA s dlouhým řetězcem (Long chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency)
LCAD
(LCAD) Zneplatněný Orphakód!
E71.3
1831 De Hauwerův syndrom (De Hauwere syndrome)
Syndrom zahrnující dysplázii duhovky, hypertelorismus a hluchotu, De Hauwerův-Chittyův syndrom, De Hauwere-Chittyův syndrom
(De Hauwere-Chitty syndrome, Iris dysplasia-hypertelorism-deafness syndrome, Iris dysplasia-hypertelorism-hearing loss syndrome) Zneplatněný Orphakód!
109120
1266 Dermatokardioskeletální syndrom, Borroneův typ (Dermato-cardio-skeletal syndrome, Borrone type) Zneplatněný Orphakód! 249420 Q87.8
1569 De Sanctisův-Cacchioneho syndrom (De Sanctis-Cacchione syndrome)
Xeroderma pigmentosum s neurologickou manifestací, De Sanctis-Cacchioneho syndrom
(Xeroderma pigmentosum with neurologic manifestation) Zneplatněný Orphakód!
278800
1674 Digitorenocerebrální syndrom (Digitorenocerebral syndrome)
DRC syndrom, Eronenův-Somerův-Gustafssonův syndrom, Eronen-Somer-Gustafssonův syndrom
(DRC syndrome, Eronen-Somer-Gustafsson syndrome) Zneplatněný Orphakód!
220500
1678 Dincsoyův-Salihův-Patelův syndrom (Dincsoy-Salih-Patel syndrome)
Syndrom zahrnující faciální dysmorfismus, obojetný genitál, hypopituitarismus a krátké končetiny, Dincsoy-Salih-Patelův syndrom
(Facial dysmorphism-ambiguous genitalia-hypopituitarism-short limbs syndrome) Zneplatněný Orphakód!
601016
34521 Distální myopatie s časným postižením dýchacích svalů (Distal myopathy with early respiratory muscle involvement) Zneplatněný Orphakód! 603689 G71.0
457252 Dlaždicobuněčný karcinom těla jazyka (Squamous cell carcinoma of the oral tongue)
OTSCC, Skvamocelulární karcinom orální části jazyka
(OTSCC, Oral tongue squamous cell carcinoma) Zneplatněný Orphakód!
C06.9
178503 Dursunův syndrom (Dursun syndrome)
Syndrom zahrnující plicní arteriální hypertenzi, leukopenii a defekt síňového septa
(Pulmonary arterial hypertension-leukopenia-atrial septal defect syndrome) Zneplatněný Orphakód!
612541 D70
99047 Dvojvýtoková pravá komora s dvojitě umístěným defektem komorového septa (Double outlet right ventricle with doubly committed ventricular septal defect) Zneplatněný Orphakód! Q20.1
99044 Dvojvýtoková pravá komora se subaortálním defektem komorového septa (Double outlet right ventricle with subaortic ventricular septal defect) Zneplatněný Orphakód! Q20.1
101151 Dystonie 14 (Dystonia 14)
DYT14
(DYT14) Zneplatněný Orphakód!
G24.1
82004 Ehlersův-Danlosův syndrom s periventrikulární heterotopií (Ehlers-Danlos syndrome with periventricular heterotopia)
EDS s periventrikulární heterotopií, Ehlers-Danlosův syndrom s periventrikulární heterotopií
(EDS with periventricular heterotopia, Filamin A-related EDS with periventricular nodular heterotopia) Zneplatněný Orphakód!
Q04.8
230845 Ehlersův-Danlosův syndrom, typ podobný vaskulárnímu (Vascular-like classical Ehlers-Danlos syndrome)
EDS, typ podobný vaskulárnímu, Ehlers-Danlosův syndrom, typ podobný vaskulárnímu
(COL1A1-cEDS, Classic EDS-like with a propensity for arterial rupture, Classical EDS due to COL1A1 p.(Arg312Cys), Classical Ehlers-Danlos syndrome due to COL1A1 p.(Arg312Cys), Vascular-like classical EDS) Zneplatněný Orphakód!
Q79.6
90338 Ektodermální dysplázie ostrova Margarita (Margarita island ectodermal dysplasia) Zneplatněný Orphakód! Q82.4
1019 Epsteinův syndrom (Epstein syndrome)
Alportův syndrom provázený makrotrombocytopenií
(Alport syndrome with macrothrombocytopenia) Zneplatněný Orphakód!
155100 D69.4
254707 Faisalabadská histiocytóza (Faisalabad histiocytosis)
FHC
(FHC) Zneplatněný Orphakód!
D76.3
338 Familiární mnohočetný fibrofolikulom (Familial multiple fibrofolliculoma) Zneplatněný Orphakód! C23.9
494348 Familiární necirhotická portální hypertenze s časným nástupem (Early-onset familial noncirrhotic portal hypertension) Zneplatněný Orphakód! 617068 K76.8
1767 Familiární progresivní vestibulokochleární dysfunkce (Familial progressive vestibulocochlear dysfunction) Zneplatněný Orphakód! 193005
100039 Familiární pseudohyperkalémie, typ 1 (Familial pseudohyperkalemia type 1) Zneplatněný Orphakód! 177720 D58.8
254712 Familiární sinus hystiocytosis s masivní lymfadenopatií (Familial sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy)
Familiární Rosaïova-Dorfmanova choroba, Familiární SHML, Familiární Rosaï-Dorfmanova choroba
(Familial Rosaï-Dorfman disease, Familial SHML) Zneplatněný Orphakód!
D76.3
1984 Fechtnerův syndrom (Fechtner syndrome)
Alportův syndrom provázený makrotrombocytopenií a inkluzemi v leukocytech
(Alport syndrome with leukocyte inclusions and macrothrombocytopenia) Zneplatněný Orphakód!
155100 D69.4
293848 Frontotemporální demence, varianta s temporální atrofií vpravo (Frontotemporal dementia, right temporal atrophy variant)
RTLA, rvFTD
(RTLA, rvFTD) Zneplatněný Orphakód!
G31.0
2060 Fukudaův-Miyanomaeův-Nakataův syndrom (Fukuda-Miyanomae-Nakata syndrome)
Fukuda-Miyanomae-Nakataův syndrom Zneplatněný Orphakód!
3221 Generalizovaná rezistence vůči thyreoidálním hormonům (Generalized resistance to thyroid hormone)
Syndrom zahrnující hluchotu a rezistenci vůči thyreoidálním hormonům, Refetoffův syndrom
(Deafness-thyroid hormone resistance syndrome, Hearing loss-thyroid hormone resistance syndrome, Refetoff syndrome) Zneplatněný Orphakód!
188570 274300
93559 Glomerulonefritida s C3 depozity bez proliferace (C3 deposition glomerulonephritis without proliferation) Zneplatněný Orphakód! NO3.5
79260 Glykogenóza, typ 1C (Glycogen storage disease type 1c)
(Type 1C glycogenosis) Zneplatněný Orphakód!
E74.0
79261 Glykogenóza, typ 1D (Glycogen storage disease type 1d)
(Type 1D glycogenosis) Zneplatněný Orphakód!
E74.0
711 Glykogenóza způsobená deficitem fosfoglukomutázy (Glycogen storage disease due to phosphoglucomutase deficiency)
GDS typ 14, GSDXIV, Glykogenóza, typ 14, Glykogenóza, typ XIV, Deficit fosfoglukomutázy 1, GDS způsobená deficitem fosfoglukomutázy
(GSD due to phosphoglucomutase deficiency, GSD type 14, GSDXIV, Glycogen storage disease type 14, Glycogen storage disease type XIV, Glycogenosis due to phosphoglucomutase deficiency, Glycogenosis type 14, Glycogenosis type XIV, Phosphoglucomutase 1 deficiency) Zneplatněný Orphakód!
614921 E77.8
374 Goldenharův syndrom (Goldenhar syndrome)
Facioaurikulovertebrální sekvence, OAV, OAVS, Okuloaurikulovertebrální dysplázie, Okuloaurikulovertebrální syndrom
(Facioauriculovertebral sequence) Zneplatněný Orphakód!
164210 Q87.0
3274 Granulomatózní artritida dětského věku (Granulomatous arthritis of childhood)
Syndrom zahrnující granulomatózní synovitidu a uveitidu, PGA, Zánětlivá granulomatóza dětského věku, Granulomatózní zánětlivá artritida, dermatitida a uveitida, Dětská granulomatózní artritida
(Autoinflammatory granulomatosis of childhood, Granulomatous inflammatory arthritis, dermatitis, and uveitis, Granulomatous synovitis-uveitis syndrome, PGA, Pediatric granulomatous arthritis) Zneplatněný Orphakód!
157855 HARP syndrom (HARP syndrome)
Syndrom zahrnující hypoprebetalipoproteinémii, akantocytózu, retinitis pigmentosa a palidální degeneraci
(Hypoprebetalipoproteinemia-acanthocytosis-retinitis pigmentosa-pallidal degeneration syndrome) Zneplatněný Orphakód!
607236 G23.0
141136 Hemifaciální mikrosomie (Otomandibular syndrome)
Syndrom prvního branchiálního oblouku, Laterální mikrosomie, Otomandibulární dysostóza, Otomandibulární syndrom
(First branchial arch syndrome, Hemifacial microsomia, Laterofacial microsomia, Otomandibular dysostosis) Zneplatněný Orphakód!
Q87.0
98867 Hereditární pyropoikilocytóza (Hereditary pyropoikilocytosis) Zneplatněný Orphakód! 266140 D58.1
71291 Hereditární vaskulární retinopatie (Hereditary vascular retinopathy)
HVR, Syndrom zahrnující hereditární vaskulární retinopatii, Raynaudův fenomén a migrénu
(HVR, Hereditary vascular retinopathy-Raynaud phenomenon-migraine syndrome) Zneplatněný Orphakód!
H35.0
231537 Heřmanského-Pudlákův syndrom, typ 8 (Hermansky-Pudlak syndrome type 8)
HPS8, Heřmansky-Pudlákův syndrom, typ 8
(HPS8) Zneplatněný Orphakód!
614077 E70.3
280663 Heřmanského-Pudlákův syndrom, typ 9 (Hermansky-Pudlak syndrome type 9)
HPS9, Heřmansky-Pudlákův syndrom, typ 9
(HPS9) Zneplatněný Orphakód!
614171 E70.3
63261 HERNS syndrom (HERNS syndrome)
Syndrom zahrnující hereditární endoteliopatii, retinopatii, nefropatii a mozkovou příhodu
(Hereditary endotheliopathy-retinopathy-nephropathy-stroke syndrome) Zneplatněný Orphakód!
I67.3
93970 Holmesův-Gangův syndrom (Holmes-Gang syndrome)
Holmes-Gangův syndrom Zneplatněný Orphakód!
D56.0
2168 Homokarnosinóza (Homocarnosinosis)
Deficit homokarnosinózy
(Homocarnosinase deficiency) Zneplatněný Orphakód!
236130
98865 Homozygotní hereditární eliptocytóza (Homozygous hereditary elliptocytosis) Zneplatněný Orphakód! D58.1
1792 Humerospinální dysostóza (Humerospinal dysostosis) Zneplatněný Orphakód!
2174 Hunterův-Carpenterův-McDonaldův syndrom (Hunter-Carpenter-McDonald syndrome)
Hunter-Carpenter-McDonaldův syndrom Zneplatněný Orphakód!
411 Hyperlipoproteinémie, typ 1 (Hyperlipoproteinemia type 1)
(HLP type 1) Zneplatněný Orphakód!
453 IBIDS syndrom (IBIDS syndrome)
Trichothiodystrofie, typ E, Trichothiodystrofie s vrozenou ichtyózou, Tayův syndrom
(Tay syndrome, Trichothiodystrophy type E, Trichothiodystrophy with congenital ichthyosis) Zneplatněný Orphakód!
601675
79504 Ichthyosis hystrix gravior
Ichtyóza, typ Lambertových
(Ichthyosis, Lambert type) Zneplatněný Orphakód!
146600 Q80.0
171714 Infantilní epileptický syndrom Amišů (Amish infantile epilepsy syndrome)
Syndrom zahrnující infantilní symptomatickou epilepsii, stagnaci vývoje a slepotu
(Infantile-onset symptomatic epilepsy syndrome-developmental stagnation-blindness syndrome) Zneplatněný Orphakód!
E77.8
2689 Intermitentní neutropenie (Intermittent neutropenia) Zneplatněný Orphakód! D70
324999 JMP syndrom (JMP syndrome)
Syndrom zahrnující kloubní kontraktury, svalovou atrofii, mikrocytární anémii a lipodystrofii indukovanou panikulitidou
(Joint contractures-muscular atrophy-microcytic anemia-panniculitis-associated lipodystrophy syndrome) Zneplatněný Orphakód!
D89.8
93972 Jubergův-Marsidiové syndrom (Juberg-Marsidi syndrome)
Juberg-Marsidiové syndrom Zneplatněný Orphakód!
F84.8
168972 Kahriziové syndrom (Kahrizi syndrome)
Mentální retardace, Kahriziové typ, Syndrom zahrnující mentální retardaci, kataraktu, kolobom a kyfózu
(Intellectual disability, Kahrizi type, Intellectual disability-cataract-coloboma-kyphosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
612713 E77.8
370114 Kombinovaná cervikální dystonie (Combined cervical dystonia) Zneplatněný Orphakód! G11.3
2352 Kozlowského-Brownův-Hardwickův syndrom (Kozlowski-Brown-Hardwick syndrome)
Kozlowski-Brown-Hardwickův syndrom Zneplatněný Orphakód!
2355 Kumarův-Levickův syndrom (Kumar-Levick syndrome)
Syndrom zahrnující dysplázii nehtů, kamptodaktylii a brachydaktylii typu B, Kumar-Levickův syndrom
(Nail dysplasia-camptodactyly-brachydactyly type B syndrome) Zneplatněný Orphakód!
106990
306507 LAMB2-vázaný nefrotický syndrom s nástupem v dětském věku (LAMB2-related infantile-onset nephrotic syndrome) Zneplatněný Orphakód! 614199
294049 Larsenův syndrom z ostrova Reunion (Reunion Island Larsen-like syndrome)
RLS, Syndrom zahrnující mnohočetné dislokace kloubů, hyperlaxitu a kraniofaciální dysmorfismus
(Multiple joint dislocations-short stature-hyperlaxity-craniofacial dysmorphism syndrome) Zneplatněný Orphakód!
Q79.6
70474 Leighův syndrom s kardiomyopatií (Leigh syndrome with cardiomyopathy)
Leighova choroba s myopatií, Kardiomyopatie s hypotonií na podkladě deficitu cytochrom C oxidázy, Kardiomyopatie s myopatií na podkladě deficitu COX
(Cardiomyopathy with hypotonia due to cytochrome C oxidase deficiency, Cardiomyopathy with myopathy due to COX deficiency, Leigh disease with myopathy) Zneplatněný Orphakód!
618252 618228 256000 G31.8 5C53.24
255241 Leighův syndrom s leukodystrofií (Leigh syndrome with leukodystrophy)
Leighova choroba s leukodystrofií, Dětská subakutní nekrotizující encefalopatie s leukodystrofií
(Infantile subacute necrotizing encephalopathy with leukodystrophy, Leigh disease with leukodystrophy) Zneplatněný Orphakód!
618230 618248 618241 618222 618229 618249 618225 618244 618233 618240 618239 618235 618224 618243 618226 618228 252010 256000 616277 G31.8 5C53.24
255249 Leighův syndrom s nefrotickým syndromem (Leigh syndrome with nephrotic syndrome)
Leighova choroba s nefrotickým syndromem, Dětská subakutní nekrotizující encefalopatie s nefrotickým syndromem
(Infantile subacute necrotizing encephalopathy with nephrotic syndrome, Leigh disease with nephrotic syndrome) Zneplatněný Orphakód!
607426 614652 G31.8 5C53.24
2640 Letální trpaslictví s krátkými končetinami, McAlisterův-Craneův typ (Lethal short-limb dwarfism, McAlister-Crane type)
McAlisterův-Craneův syndrom, Letální trpaslictví s krátkými končetinami, McAlister-Craneův typ, McAlister-Craneův syndrom
(McAlister-Crane syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2389 Lewisův-Pashayanův syndrom (Lewis-Pashayan syndrome)
Syndrom zahrnující ektrodaktylii a rozštěp rtu/patra, Lewis-Pashayanův syndrom
(Cleft lip/palate-ectrodactyly syndrome) Zneplatněný Orphakód!
156156 Lipoatrofie s diabetem, leukomelanodermickými papulami, steatózou jater a hypertrofickou kardiomyopatií (Lipoatrophy with diabetes, leukomelanodermic papules, liver steatosis, and hypertrophic cardiomyopathy) Zneplatněný Orphakód! E34.8
268835 Lipomyelomeningokéla (Lipomyelomeningocele) Zneplatněný Orphakód! Q05.9
2453 Malpuechův syndrom (Malpuech syndrome)
3MC3 syndrom, Syndrom Malpuechova rozštěpu obličeje
(3MC3 syndrome, Malpuech facial clefting syndrome) Zneplatněný Orphakód!
248340
736 Mantouxova palmoplantární porokeratóza (Palmoplantar porokeratosis of Mantoux) Zneplatněný Orphakód! Q82.8
850 Mayova-Hegglinova trombocytopenie (May-Hegglin thrombocytopenia)
MHA, Mayova-Hegglinova anomálie, Mayův-Hegglinův syndrom, May-Hegglinova trombocytopenie, May-Hegglinova anomálie, May-Hegglinův syndrom
(MHA, May-Hegglin anomaly, May-Hegglin syndrome) Zneplatněný Orphakód!
155100 D72.0 3B64.01
93968 Meningokéla (Meningocele) Zneplatněný Orphakód! Q05
1838 Metafyzární dysplázie bez hypotrichózy (Metaphyseal dysplasia without hypotrichosis)
Syndrom zahrnující hypoplastické chrupavky a vlasy a skeletální dysplázii bez hypotrichózy
(Cartilage-hair hypoplasia-like-skeletal dysplasia without hypotrichosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
250460
2506 Michelsové syndrom (Michels syndrome)
3MC1 syndrom, Okulopalatoskeletální syndrom
(3MC1 syndrome, Oculopalatoskeletal syndrome) Zneplatněný Orphakód!
257920
79450 Milroy-like disease (Non-hereditary congenital primary lymphedema)
Nonhereditární vrozený primární lymfedém, Onemocnění podobné Milroyově nemoci Zneplatněný Orphakód!
Q82.0
3084 Mirhosseiniho-Holmesův-Waltonův syndrom (Mirhosseini-Holmes-Walton syndrome)
Syndrom zahrnující pigmentovou retinopatii a mentální retardaci, Mirhosseini-Holmes-Waltonův syndrom
(Pigmentary retinopathy-intellectual disability syndrome) Zneplatněný Orphakód!
268050 Q87.8
168609 Mitochondriální nesyndromická sensorineurální hluchota s citlivostí k expozici aminoglykosidům (Mitochondrial non-syndromic sensorineural deafness with susceptibility to aminoglycoside exposure)
Mitochondriální izolovaná neurosenzorická hluchota s citlivostí k expozici aminoglykosidům, Mitochondriální izolovaná neurosenzorická ztráta sluchu s citlivostí k expozici aminoglykosidům, Mitochondriální izolovaná sensorineurální hluchota s citlivostí k expozici aminoglykosidům, Mitochondriální izolovaná sensorineurální ztráta sluchu s citlivostí k expozici aminoglykosidům, Mitochondriální nesyndromická neurosenzorická hluchota s citlivostí k expozici aminoglykosidům, Mitochondriální nesyndromická neurosenzorická ztráta sluchu s citlivostí k expozici aminoglykosidům, Mitochondriální nesyndromická sensorineurální ztráta sluchu s citlivostí k expozici aminoglykosidům
(Mitochondrial isolated neurosensory deafness with susceptibility to aminoglycoside exposure, Mitochondrial isolated neurosensory hearing loss with susceptibility to aminoglycoside exposure, Mitochondrial isolated sensorineural deafness with susceptibility to aminoglycoside exposure, Mitochondrial isolated sensorineural hearing loss with susceptibility to aminoglycoside exposure, Mitochondrial non-syndromic neurosensory deafness with susceptibility to aminoglycoside exposure, Mitochondrial non-syndromic neurosensory hearing loss with susceptibility to aminoglycoside exposure, Mitochondrial non-syndromic sensorineural hearing loss with susceptibility to aminoglycoside exposure) Zneplatněný Orphakód!
H90.3
2029 Mnohočetná neosifikující fibromatóza (Multiple non-ossifying fibromatosis)
Jaffeho-Campanacciho syndrom, Jaffe-Campanacciho syndrom
(Jaffe-Campanacci syndrome) Zneplatněný Orphakód!
M89.2
2569 Mooreův-Federmanův syndrom (Moore-Federman syndrome)
Syndrom zahrnující trpaslictví, ztuhlé klouby a okulární abnormality, Moore-Federmanův syndrom
(Dwarfism-stiff joint-ocular abnormalities syndrome) Zneplatněný Orphakód!
127200
217034 Mužská neplodnost s normální virilizací, způsobená poruchou meiózy (Male infertility with normal virilization due to meiosis defect)
Azoospermie způsobená zastavením dozrávání, Azoospermie způsobená poruchou meiózy, Mužská neplodnost s normální virilizací, způsobená zastavením dozrávání
(Azoospermia due to maturation arrest, Azoospermia due to meiosis defect, Male infertility with normal virilization due to maturation arrest) Zneplatněný Orphakód!
N46
352613 Mužská neplodnost způsobená mutacemi NANOS1 (Male infertility due to NANOS1 mutation) Zneplatněný Orphakód! N46
210566 Myoklonická dystonie 15 (Myoclonic dystonia 15)
DYT15, Myoklonická dystonie, typ 15
(DYT15, Myoclonus-dystonia type 15) Zneplatněný Orphakód!
607488 G24.1
54238 Myotonická dystrofie, typ 3 (Myotonic dystrophy type 3) Zneplatněný Orphakód! G71.1
2615 Nakajoův-Nishimurův syndrom (Nakajo-Nishimura syndrome)
NNS, Sekundární hypertrofní osteoperiostóza s oznobeninou, Syndrom zahrnující amyotrofii a anomálie tukové tkáně, Nakajo-Nishimurův syndrom
(Amyotrophy-fat tissue anomaly syndrome, Secondary hypertrophic osteoperiostosis with pernio) Zneplatněný Orphakód!
623 NAME syndrom (NAME syndrome)
Syndrom zahrnující névy, atriální myxom, myxoidní neurofibromy a ephelides
(Nevi-atrial myxoma-myxoid neurofibromata-ephelides syndrome) Zneplatněný Orphakód!
D44.8
90185 Nedědičný primární lymfedém s pozdním nástupem (Non-hereditary late-onset primary lymphedema)
Nemoc podobná Meigeho nemoci
(Meige-like disease) Zneplatněný Orphakód!
Q82.8
97552 Nefrotický syndrom citlivý na steroidy, bez provedení renální biopsie (Steroid-sensitive nephrotic syndrome without renal biopsy) Zneplatněný Orphakód! N04.0
37629 Neonatální neutropenie (Neonatal neutropenia) Zneplatněný Orphakód! D70
99817 Nepolypózní Turcotův syndrom (Non-polyposis Turcot syndrome) Zneplatněný Orphakód! D48.9
2676 Neuroektodermální-endokrinní syndrom (Neuroectodermal-endocrine syndrome)
Oerterové-Friedmanův-Andersonův syndrom, Oerter-Friedman-Andersonův syndrom
(Oerter-Friedman-Anderson syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2691 Nevové syndrom (Nevo syndrome)
Cerebrální gigantismus, typ Nevové
(Cerebral gigantism, Nevo type) Zneplatněný Orphakód!
225400
79289 Niemannova-Pickova choroba, typ D (Niemann-Pick disease type D)
Niemannova-Pickova choroba, typ Nové Skotsko, Niemann-Pickova choroba, typ D, Niemann-Pickova choroba, typ Nové Skotsko
(Niemann-Pick disease, Nova Scotia type) Zneplatněný Orphakód!
E75.2
680 Normokalemická periodická paralýza (Normokalemic periodic paralysis)
NormoKPP, NormoPP, Normokalemická PP, Periodická paralýza, typ 3, Kalium-senzitivní normokalemická periodická paralýza
(NormoKPP, NormoPP, Normokalemic PP, Periodic paralysis type 3, Potassium-sensitive normokalemic periodic paralysis) Zneplatněný Orphakód!
170600
352740 Okulární albinismus s vrozenou senzorineurální hluchotou (Ocular albinism with congenital sensorineural deafness)
Waardenburgův syndrom, typ 2 s okulárním albinismem
(Ocular albinism with congenital sensorineural hearing loss, Waardenburg syndrome type 2 with ocular albinism) Zneplatněný Orphakód!
E70.3
77302 Okulootofaciální dysplázie (Oculo-oto-facial dysplasia)
Burnův-McKeownův syndrom, Burn-McKeownův syndrom Zneplatněný Orphakód!
608572 Q87.8
79458 Oleyové syndrom (Oley syndrome)
Syndrom zahrnující vrozenou hypotrichózu a milia
(Congenital hypotrichosis-milia syndrome) Zneplatněný Orphakód!
L98.8
90649 Orofaciodigitální syndrom, typ 7 (Orofaciodigital syndrome type 7)
OFD7, Orální-faciální-digitální syndrom, typ 7, Whelanův syndrom
(OFD7, Oral-facial-digital syndrome type 7, Whelan syndrome) Zneplatněný Orphakód!
608518 Q87.0
89833 Palmoplantární keratoderma s tonotubulárním keratinem (Palmoplantar keratoderma with tonotubular keratin) Zneplatněný Orphakód! Q82.8
98812 Paroxysmální hypnogenní dyskineze (Paroxysmal hypnogenic dyskinesia)
Paroxysmální hypnagogická dyskineze, Paroxysmální hypnagogická dystonie, Paroxysmální noční dystonie, Paroxysmální noční dyskineze
(Nocturnal paroxysmal dystonia, Paroxysmal hypnagogic dyskinesia, Paroxysmal hypnagogic dystonia, Paroxysmal nocturnal dyskinesia) Zneplatněný Orphakód!
G40.0
2829 Partingtonův-Andersonův syndrom (Partington-Anderson syndrome)
Partington-Andersonův syndrom Zneplatněný Orphakód!
260555 Q87.8
670 PIBIDS syndrom (PIBIDS syndrome)
Trichothiodystrofie, typ F, Trichothiodystrofie s fotosenzitivitou
(Trichothiodystrophy type F, Trichothiodystrophy-sun sensitivity syndrome) Zneplatněný Orphakód!
601675
156723 Piepkornova dysplázie (Piepkorn dysplasia)
Syndrom zahrnující krátká žebra, kraniosynostózu a polysyndaktylii
(Short ribs-craniosynostosis-polysyndactyly syndrome) Zneplatněný Orphakód!
Q87.1
2895 Pinskyův-Di Georgeův-Harleyův syndrom (Pinsky-Di George-Harley syndrome)
Syndrom zahrnující mikroftalmii a mentální deficit, Pinsky-Di George-Harleyův syndrom
(Microphthalmia-intellectual disability syndrome) Zneplatněný Orphakód!
34 Pipekolová acidémie (Pipecolic acidemia)
Hyperpipekolatemie
(Hyperpipecolatemia) Zneplatněný Orphakód!
98788 Pittův-Rogersův-Danksův syndrom (Pitt-Rogers-Danks syndrome)
Syndrom zahrnující mentální retardaci, dysmorfismus a intrauterinní růstovou retardaci, Pitt-Rogers-Danksův syndrom
(Intellectual disability-dysmorphism-intrauterine growth retardation syndrome) Zneplatněný Orphakód!
194190 Q93.3
3333 Pojivová dysplázie, Spellacyové typ (Connective tissue dysplasia, Spellacy type)
Spellacyové-Gibbsové-Wattsův syndrom, Spellacy-Gibbs-Wattsův syndrom
(Spellacy-Gibbs-Watts syndrome) Zneplatněný Orphakód!
75790 Pollittův syndrom (Pollitt syndrome)
Syndrom trichorrhexis nodosa, Trichothiodystrofie, typ C, Syndrom zahrnující trichothiodystrofii a neurokutánní syndrom
(Trichorrhexis nodosa syndrome, Trichothiodystrophy type C, Trichothiodystrophy-neurocutaneous syndrome syndrome) Zneplatněný Orphakód!
234050 L67.8
166068 Pontocerebelární hypoplázie, typ 5 (Pontocerebellar hypoplasia type 5)
Olivopontocerebelární hypoplázie s prenatálním nástupem, PCH5
(Fetal-onset olivopontocerebellar hypoplasia, PCH5) Zneplatněný Orphakód!
610204 Q04.3
216452 Postlingvální nesyndromová genetická hluchota (Postlingual non-syndromic genetic deafness)
Izolovaná postlingvální genetická hluchota
(Isolated postlingual genetic deafness, Isolated postlingual genetic hearing loss, Postlingual non-syndromic genetic hearing loss) Zneplatněný Orphakód!
H90.5
52183 Předčasná kondenzace chromozomů provázená mikrocefalií a mentální retardací (Premature chromosome condensation with microcephaly and intellectual disability) Zneplatněný Orphakód! Q02
216445 Prelingvální nesyndromická geneticky podmíněná hluchota (Prelingual non-syndromic genetic deafness)
Izolovaná prelingvální geneticky podmíněná hluchota
(Isolated prelingual genetic deafness, Isolated prelingual genetic hearing loss, Prelingual non-syndromic genetic hearing loss) Zneplatněný Orphakód!
H90.5
98861 Primární ciliární dyskineze, Kartagenerův typ (Primary ciliary dyskinesia, Kartagener type)
Syndrom zahrnující dextrokardii, bronchiektázii a sinusitidu, Syndrom nepohyblivých řasinek, Kartagenerův typ, Kartagenerův syndrom, Siewertův syndrom
(Dextrocardia-bronchiectasis-sinusitis syndrome, Immotile cilia syndrome, Kartagener type, Kartagener syndrome, Siewert syndrome) Zneplatněný Orphakód!
244400 Q34.8
56965 Progresivní bulbární paralýza v dětství (Progressive bulbar paralysis of childhood)
Fasiova-Londeho nemoc, Progresivní bulbární ochrnutí v dětství
(Fazio-Londe disease, Progressive bulbar palsy of childhood) Zneplatněný Orphakód!
211500 G12.2
2981 Pseudo-Zellwegerův syndrom (Pseudo-Zellweger syndrome)
Deficit thiolázy
(Thiolase deficiency) Zneplatněný Orphakód!
3013 Radikulomegalie špičáků a vrozená katarakta (Radiculomegaly of canine teeth- congenital cataract)
Marashiho-Gorlinův syndrom, Marashi-Gorlinův syndrom
(Marashi-Gorlin syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3022 Rappův-Hodgkinův syndrom (Rapp-Hodgkin syndrome)
RHS, Syndrom zahrnující anhidrotickou ektodermální dysplázii a rozštěp rtu/patra, Syndrom ektodermální dysplázie, Rappův-Hodgkinův typ, Ektodermální dysplázie, Rappův-Hodgkinův typ, Rapp-Hodgkinův syndrom, Syndrom ektodermální dysplázie, Rapp-Hodgkinův typ, Ektodermální dysplázie, Rapp-Hodgkinův typ
(Anhidrotic ectodermic dysplasia-cleft lip/palate syndrome, Ectodermal dysplasia syndrome, Rapp-Hodgkin type, Ectodermal dysplasia, Rapp-Hodgkin type, RHS) Zneplatněný Orphakód!
129400
1092 Renální-genitální-středoušní anomálie (Renal-genital-middle ear anomalies) Zneplatněný Orphakód! 267400
3087 Retinohepatoendokrinologický syndrom (Retinohepatoendocrinologic syndrome) Zneplatněný Orphakód! 268040
3106 Robinowův-Soraufův syndrom (Robinow-Sorauf syndrome)
Robinow-Soraufův syndrom Zneplatněný Orphakód!
180750
3118 Rudigerův syndrom (Rudiger syndrome) Zneplatněný Orphakód! 268650 Q87.8
1773 Sakrokokcygeální dysgeneze (Sacrococcygeal dysgenesis association) Zneplatněný Orphakód!
90341 Sarkoidóza s časným nástupem (Early-onset sarcoidosis) Zneplatněný Orphakód! 186580 D89.8
807 Sebastianův syndrom (Sebastian syndrome)
Makrotrombocytopenie s leukocytárními inkluzemi
(Macrothrombocytopenia with leukocyte inclusions) Zneplatněný Orphakód!
155100 D69.4
165994 Selektivní pituitární rezistence k tyroidnímu hormonu (Pituitary resistance to thyroid hormone)
(PRTH, Selective pituitary resistance to thyroid hormone) Zneplatněný Orphakód!
145650 E07.8
75789 SIBIDS syndrom (SIBIDS syndrome)
Syndrom zahrnující trichothiodystrofii a osteosklerózu
(Trichothiodystrophy-osteosclerosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
L67.8
79022 Simpsonův-Golabiho-Behmelův syndrom, typ 2 (Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 2)
Letální varianta Simpsonova-Golabiho-Behmelova syndromu, SGBS2, Simpson-Golabi-Behmelův syndrom, typ 2, Letální varianta Simpson-Golabi-Behmelova syndromu
(Lethal variant of Simpson-Golabi-Behmel syndrome, SGBS2) Zneplatněný Orphakód!
Q87.8
99645 Skvrnitá diafyzární dysplázie (Dappled diaphyseal dysplasia) Zneplatněný Orphakód! Q77.3
93974 Smithův-Finemanův-Myersův syndrom (Smith-Fineman-Myers syndrome)
Smith-Fineman-Myersův syndrom Zneplatněný Orphakód!
D56.0
98770 Spinocerebelární ataxie, typ 16 (Spinocerebellar ataxia type 16)
SCA16
(SCA16) Zneplatněný Orphakód!
606658 G11.2
101107 Spinocerebelární ataxie, typ 22 (Spinocerebellar ataxia type 22)
SCA22
(SCA22) Zneplatněný Orphakód!
607346 G11.2
163673 Spondyloepifyzární dysplázie, Byersův typ (Spondyloepiphyseal dysplasia, Byers type)
Syndrom zahrnující spondyloepifyzární dysplázii a dystrophia corneae punctata
(Spondyloepiphyseal dysplasia-punctate corneal dystrophy syndrome) Zneplatněný Orphakód!
183850 Q77.7
93280 Spondyloepifyzární dysplázie, ománský typ (Spondyloepiphyseal dysplasia, Omani type)
Humerospinální dysostóza Zneplatněný Orphakód!
Q74.8
168448 Spondyloepimetafyzární dysplázie, Bieganskiho typ (Spondyloepimetaphyseal dysplasia, Bieganski type) Zneplatněný Orphakód! G11.4
370019 Spondyloepimetafyzární dysplázie, typ Czarny-Ratajczak (Spondylometaphyseal dysplasia, Czarny-Ratajczak type) Zneplatněný Orphakód! Q77.8
50816 Spondylometafyzární dysplázie s kombinovanou imunodeficiencí (Spondylometaphyseal dysplasia with combined immunodeficiency)
SPENCDI, Spondyloenchondrodysplázie s dysregulací imunity, Roifmanův-Melamedův syndrom, Roifman-Melamedův syndrom
(Roifman-Melamed syndrome, SPENCDI, Spondyloenchondrodysplasia with immune dysregulation) Zneplatněný Orphakód!
607944 Q77.7
84271 Sporadický idiopatický steroid-rezistentní nefrotický syndrom (Sporadic idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome)
Sporadická idiopatická nefróza
(Sporadic idiopathic nephrosis) Zneplatněný Orphakód!
N04.8 N04.3  N04.1 
101022 Středomořská makrotrombocytopenie (Mediterranean macrothrombocytopenia) Zneplatněný Orphakód! 210250 D69.1
936 Sukcinátová acidurie (Succinic acidemia) Zneplatněný Orphakód! 600335
2654 Syndesmodysplastické trpaslictví (Syndesmodysplasic dwarfism)
Laplaneův-Fontaineův-Lagardereův syndrom, Laplane-Fontaine-Lagardereův syndrom
(Laplane-Fontaine-Lagardere syndrome) Zneplatněný Orphakód!
272450
965 Syndrom akromegaloidně vyhlížejícího obličeje (Acromegaloid facial appearance syndrome) Zneplatněný Orphakód! 102150
93395 Syndrom Ballardových (Ballard syndrome)
Kombinovaná brachydaktylie, typy B a E, Pittové-Williamsova brachydaktylie, Pitt-Williamsova brachydaktylie
(Brachydactyly, combined B and E types, Pitt-Williams brachydactyly) Zneplatněný Orphakód!
112440 Q73.8
97295 Syndrom Furlongové (Furlong syndrome)
Syndrom zahrnující marfanoidní habitus a kraniosynostózu
(Marfanoid habitus-craniosynostosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
609192 Q87.4
3123 Syndrom křehkých vlasů, sabinaský typ (Brittle hair syndrome, Sabinas type)
Trichothiodystrofie, typ B, Syndrom zahrnující křehké vlasy a mentální retardaci
(Brittle hair-mental deficiency syndrome, Trichothiodystrophy type B) Zneplatněný Orphakód!
211390
137862 Syndrom Martínez-Fríasové (Martínez-Frías syndrome)
Syndrom zahrnující duodenální a extrahepatální biliární atrézii, hypoplastický pankreas a malrotaci střeva
(Duodenal and extrahepatic biliary atresia-hypoplastic pancreas-intestinal malrotation syndrome) Zneplatněný Orphakód!
601346 Q45.8
79446 Syndrom mnohočetných pterygií, Aslanův typ (Multiple pterygium syndrome, Aslan type) Zneplatněný Orphakód! Q87.2
254723 Syndrom pigmentové hypertrichózy s inzulin-dependentním diabetes mellitus (Pigmented hypertrichosis with insulin-dependent diabetes mellitus syndrome)
PHID
(PHID) Zneplatněný Orphakód!
D76.3
2051 Syndrom podobný Fraserovu (Fraser-like syndrome) Zneplatněný Orphakód! 229230 Q87.8
3105 Syndrom podobný Robinowovu syndromu (Robinow-like syndrome)
Saalův-Greensteinův syndrom, Saal-Greensteinův syndrom
(Saal-Greenstein syndrome) Zneplatněný Orphakód!
370938 Syndrom sůl a pepř (Salt-and-pepper syndrome) Zneplatněný Orphakód! E77.8
99777 Syndrom zahrnující achalazii a alakrimii (Achalasia-alacrimia syndrome) Zneplatněný Orphakód! 231550 E27.4
964 Syndrom zahrnující akromegalii, cutis verticis gyrata a korneální leukom (Acromegaly-cutis verticis gyrata-corneal leukoma syndrome) Zneplatněný Orphakód! 102100
1011 Syndrom zahrnující alopecii, hypogonadismus a extrapyramidální poruchu (Alopecia-hypogonadism-extrapyramidal syndrome)
Devriendtův-Legiusův-Frynsův syndrom, Devriendt-Legius-Frynsův syndrom
(Devriendt-Legius-Fryns syndrome) Zneplatněný Orphakód!
171836 Syndrom zahrnující amelogenesis imperfecta a hyperplázii dásní (Amelogenesis imperfecta-gingival hyperplasia syndrome) Zneplatněný Orphakód! 204690 K00.5
1102 Syndrom zahrnující anoftalmii a hypotalamo-hypofyzární insuficienci (Anophthalmia-hypothalamo-pituitary insufficiency syndrome)
Monozomie 14q22, Mikrodeleční syndrom 14q22, Al Frayhův-Facharztův-Haqueho syndrom, Al Frayh-Facharzt-Haqueho syndrom
(14q22 microdeletion syndrome, Al Frayh-Facharzt-Haque syndrome, Monosomy 14q22) Zneplatněný Orphakód!
91129 Syndrom zahrnující anoftalmii, srdeční a plicní anomálie srdce a mentální retardaci (Anophthalmia-heart and pulmonary anomalies-intellectual disability syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q11.2
352487 Syndrom zahrnující anomálie prstů, mentální retardaci a malý vzrůst (Digital anomalies-intellectual disability-short stature syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q87.8
3112 Syndrom zahrnující aplázii čéšky, coxa vara a tarzální synostózu (Patella aplasia-coxa vara-tarsal synostosis syndrome) Zneplatněný Orphakód! 168850
137911 Syndrom zahrnující autismus a faciální naevus flammeus (Autism-facial port-wine stain syndrome) Zneplatněný Orphakód! F84.8
1432 Syndrom zahrnující autozomálně dominantní chorioretinopatii a mikrocefalii (Autosomal dominant chorioretinopathy-microcephaly syndrome) Zneplatněný Orphakód! 156590
231256 Syndrom zahrnující beta-talasémii a trichothiodystrofie (Beta-thalassemia-trichothiodystrophy syndrome) Zneplatněný Orphakód! L67.8
329255 Syndrom zahrnující blefarofimózu a mentální postižení, způsobený UBE3B deficitem (Blepharophimosis-intellectual disability syndrome due to UBE3B deficiency) Zneplatněný Orphakód! 244450 Q87.0
1301 Syndrom zahrnující bronchiektázie a oligospermii (Bronchiectasis-oligospermia syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2081 Syndrom zahrnující cerebrální gigantismus a cysty čelisti (Cerebral gigantism-jaw cysts syndrome)
Cramerův-Niederdellmannův syndrom, Cramer-Niederdellmannův syndrom
(Cramer-Niederdellmann syndrome) Zneplatněný Orphakód!
1557 Syndrom zahrnující cutis verticis gyrata a mentální retardaci (Cutis verticis gyrata-intellectual disability syndrome)
McDowallův syndrom
(McDowall syndrome) Zneplatněný Orphakód!
219300
217315 Syndrom zahrnující cutis verticis gyrata, retinitis pigmentosa a sensorineurální hluchotu (Cutis verticis gyrata-retinitis pigmentosa-sensorineural deafness syndrome)
Syndrom zahrnující cutis verticis gyrata, retinitis pigmentosa a neurosenzorickou hluchotu, Syndrom zahrnující cutis verticis gyrata, retinitis pigmentosa a neurosenzorickou ztrátu sluchu, Syndrom zahrnující cutis verticis gyrata, retinitis pigmentosa a sensorineurální ztrátu sluchu
(Cutis verticis gyrata-retinitis pigmentosa-neurosensory deafness syndrome, Cutis verticis gyrata-retinitis pigmentosa-neurosensory hearing loss syndrome, Cutis verticis gyrata-retinitis pigmentosa-sensorineural hearing loss syndrome) Zneplatněný Orphakód!
216550 Q82.8
79482 Syndrom zahrnující cutis verticis gyrata, tyreoidní aplázii a mentální retardaci (Cutis verticis gyrata-thyroid aplasia-intellectual disability syndrome)
Akessonův syndrom
(Akesson syndrome) Zneplatněný Orphakód!
304200 Q82.8
2725 Syndrom zahrnující defekty očí, arachnodaktylii a kardiopatii (Eye defects-arachnodactyly-cardiopathy syndrome)
Al Gazaliové-Al Talabaniové syndrom, Al Gazaliové-Lytleův syndrom, Al Gazali-Al Talabaniové syndrom, Al Gazali-Lytleův syndrom
(Al Gazali-Al Talabani syndrome, Al Gazali-Lytle syndrome) Zneplatněný Orphakód!
609465
1940 Syndrom zahrnující deformity ramene a hrudníku a vrozenou srdeční vadu (Shoulder and thorax deformity-congenital heart disease syndrome) Zneplatněný Orphakód!
88636 Syndrom zahrnující dilataci aorty, kloubní hypermobilitu a arteriální tortuositu (Aortic dilatation-joint hypermobility-arterial tortuosity syndrome) Zneplatněný Orphakód! I71.2
1683 Syndrom zahrnující distichiázu, vrozené srdeční vady a periferní vaskulární anomálie (Distichiasis-congenital heart defects-peripheral vascular anomalies syndrome) Zneplatněný Orphakód! 126320 Q87.8
93943 Syndrom zahrnující dysgenezi corpus callosum a hypopituitarismus (Corpus callosum dysgenesis-hypopituitarism syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q04.4
1804 Syndrom zahrnující dyssegmentální dysplázii a glaukom (Dyssegmental dysplasia-glaucoma syndrome) Zneplatněný Orphakód! 601561
1888 Syndrom zahrnující ektrodaktylii a ektodermální dysplázii bez rozštěpu (Ectrodactyly-ectodermal dysplasia without clefting syndrome)
EEC syndrom bez rozštěpu rtu/patra
(EEC syndrome without cleft lip/palate) Zneplatněný Orphakód!
129810
1889 Syndrom zahrnující ektrodaktylii a rozštěp patra (Ectrodactyly-cleft palate syndrome)
ECP syndrom
(ECP syndrome) Zneplatněný Orphakód!
129830
1894 Syndrom zahrnující ektrodaktylii, spina bifida a kardiomyopatii (Ectrodactyly-spina bifida-cardiopathy syndrome)
Kasznicaův-Carlsonův-Coppedgeův syndrom, Kasznica-Carlson-Coppedgeův syndrom
(Kasznica-Carlson-Coppedge syndrome) Zneplatněný Orphakód!
1981 Syndrom zahrnující Fanconiho syndrom, ichtyózu a dysmorfismus (Fanconi syndrome-ichthyosis-dysmorphism syndrome)
Dealův-Barratův-Dillonův syndrom, Deal-Barrat-Dillonův syndrom
(Deal-Barrat-Dillon syndrome) Zneplatněný Orphakód!
293838 Syndrom zahrnující fatální kojeneckou encefalopatii a plicní hypertenzi (Fatal infantile encephalopathy-pulmonary hypertension syndrome) Zneplatněný Orphakód! G11.3
2853 Syndrom zahrnující fibulu tvaru písmene S a polycystické ledviny (Serpentine fibula-polycystic kidneys syndrome)
Exnerův syndrom
(Exner syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2087 Syndrom zahrnující glomerulonefritidu, řídké vlasy a teleangiektázii (Glomerulonephritis-sparse hair-telangiectasis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3213 Syndrom zahrnující hluchotu, atrofii optického a akustického nervu a demenci (Deafness-opticoacoustic nerve atrophy-dementia syndrome)
Jensenův syndrom
(Jensen syndrome, hearing loss-opticoacoustic nerve atrophy-dementia syndrome) Zneplatněný Orphakód!
304700
966 Syndrom zahrnující hypertrichózu a akromegaloidně vyhlížející obličej (Hypertrichosis-acromegaloid facial appearance syndrome)
HAFF, Syndrom zahrnující hypertrichózu a hrubé faciální rysy, Syndrom zahrnující hypertrichózu a akromegaloidní obličejové rysy
(HAFF, Hypertrichosis-acromegaloid facial features syndrome, Hypertrichosis-coarse face syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2244 Syndrom zahrnující hypopituitarismus a mikroftalmii (Hypopituitarism-microphthalmia syndrome)
Kaplowitzův-Bodurthův syndrom, Kaplowitz-Bodurthův syndrom
(Kaplowitz-Bodurtha syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2243 Syndrom zahrnující hypopituitarismus, mikropenis a rozštěp rtu a patra (Hypopituitarism-micropenis-cleft lip/palate syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3332 Syndrom zahrnující hypoplastické tibie a postaxiální polydaktylii (Hypoplastic tibiae-postaxial polydactyly syndrome)
Wernerův mezomelický syndrom
(Hypoplastic tibia-polydactyly syndrome, Werner mesomelic syndrome) Zneplatněný Orphakód!
188740 Q74.8
157788 Syndrom zahrnující hypospadii, hypertelorismus, kolobom a hluchotu (Hypospadias-hypertelorism-coloboma and deafness syndrome)
(Hypospadias-hypertelorism-coloboma and hearing loss syndrome) Zneplatněný Orphakód!
211380 Q87.0
370006 Syndrom zahrnující hypotalamickou nedostatečnost, sekundární mikrocefalii, postižení zraku a anomálie močového traktu (Hypothalamic insufficiency-secondary microcephaly-visual impairment-urinary anomalies syndrome) Zneplatněný Orphakód! 615926 Q87.8
431 Syndrom zahrnující ichtyózu a mužský hypogonadismus (Ichthyosis-male hypogonadism syndrome) Zneplatněný Orphakód! 308200
2124 Syndrom zahrnující kavernózní hemangiom obličeje a supraumbilikální rozštěp (Cavernous hemangiomas of face-supraumbilical midline raphe syndrome) Zneplatněný Orphakód! 140850
1474 Syndrom zahrnující kolobom, mikroftalmii, srdeční vadu a ztrátu sluchu (Colobomatous-microphthalmia-heart disease-hearing loss syndrome)
Hittnerův-Hirschův-Krehův syndrom, Hittner-Hirsch-Krehův syndrom
(Hittner-Hirsch-Kreh syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2837 Syndrom zahrnující kožní vyrážku podobnou pelagře a neurologické projevy (Pellagra-like skin rash-neurological manifestations syndrome) Zneplatněný Orphakód! 260650 E72.8
228407 Syndrom zahrnující kraniofaciální dysmorfismus, anomálie skeletu a mentální retardaci (Craniofacial dysmorphism-skeletal anomalies-intellectual disability syndrome)
Syndrom poruchy TMCO1
(TMCO1 defect syndrome) Zneplatněný Orphakód!
213980 Q87.8
1535 Syndrom zahrnující kraniosynostózu, dysmorfismus a brachydaktylii (Craniosynostosis-dysmorphism-brachydactyly syndrome)
Glassův-Chapmanův-Hockleyův syndrom, Glass-Chapman-Hockleyův syndrom
(Glass-Chapman-Hockley syndrome) Zneplatněný Orphakód!
Q87.0
2419 Syndrom zahrnující lymfedém a ptózu (Lymphedema-ptosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3195 Syndrom zahrnující malformace sterna a vaskulární dysplázii (Sternal malformation-vascular dysplasia syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3438 Syndrom zahrnující malformace žlučových cest a renální selhání (Biliary tract malformation-renal failure syndrome)
Syndrom zahrnující cholestatický ikterus a renální tubulární insuficienci, Lutzův-Richnerův-Landoltův syndrom, Lutz-Richner-Landoltův syndrom
(Cholestatic jaundice-renal tubular insufficiency syndrome, Lutz-Richner-Landolt syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2649 Syndrom zahrnující malý vzrůst, mentální retardaci, oční anomálie a rozštěp rtu/patra (Short stature-intellectual disability-eye anomalies-cleft lip/palate syndrome)
Richieri Costův-Guion Almeidaové syndrom, Richieri Costa-Guion Almeidaové syndrom
(Richieri Costa-Guion Almeida syndrome) Zneplatněný Orphakód!
243310 Q87.8
137653 Syndrom zahrnující mikrocefalii, anomálie prstů a mentální retardaci (Microcephaly-digital anomalies-intellectual disability syndrome)
Kellyho-Kirsonův-Wyattův syndrom, Kelly-Kirson-Wyattův syndrom
(Kelly-Kirson-Wyatt syndrome) Zneplatněný Orphakód!
Q87.8
99142 Syndrom zahrnující mikrocefalii, cutis verticis gyrata a lymfedém (Microcephaly-cutis verticis gyrata-lymphedema syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q87.8
137658 Syndrom zahrnující mikrocefalii, mentální retardaci, anomálie falangů a neurologické anomálie (Microcephaly-intellectual disability-phalangeal and neurological anomalies syndrome)
Woodsův-Crouchmanův-Husonův syndrom, Woods-Crouchman-Husonův syndrom
(Woods-Crouchman-Huson syndrome) Zneplatněný Orphakód!
615236 Q87.8
2687 Syndrom zahrnující neutropenii a hyperlymfocytózu s velkými granulárními lymfocyty (Neutropenia-hyperlymphocytosis with large granular lymphocytes syndrome) Zneplatněný Orphakód! C91.7
85196 Syndrom zahrnující nodulózu, artropatii a osteolýzu (Nodulosis-arthropathy-osteolysis syndrome)
Syndrom zahrnující multicentrickou osteolýzu, nodulózu a artropatii, NAO syndrom
(NAO syndrome) Zneplatněný Orphakód!
M89.5
3391 Syndrom zahrnující odontoonychohypohidrotickou dysplázii a defekty skalpu ve střední čáře (Odonto-onycho-hypohidrotic dysplasia-midline scalp defects syndrome)
Syndrom zahrnující ektodermální dysplázii a cystu nadledvin, Tuffliho-Laxové syndrom, Tuffli-Laxové syndrom
(Ectodermal dysplasia-adrenal cyst syndrome, Tuffli-Laxova syndrome) Zneplatněný Orphakód!
129550
2739 Syndrom zahrnující onychotrichodysplázii a neutropenii (Onycho-tricho-dysplasia-neutropenia syndrome)
ONMR syndrom, Trichothiodystrofie, typ G, Itinův syndrom
(Itin syndrome, ONMR syndrome, Trichothiodystrophy type G) Zneplatněný Orphakód!
258360
94084 Syndrom zahrnující pachygyrii, epilepsii, mentální retardaci a dysmorfismus (Cerebro-oculo-facial-lymphatic syndrome)
Cerebrookulofaciální-lymfatický syndrom, Frynsův-Aftimosův syndrom, Fryns-Aftimosův syndrom
(Fryns-Aftimos syndrome) Zneplatněný Orphakód!
243310 Q04.3
99715 Syndrom zahrnující postižení mitrální chlopně, aorty, kostry a kůže (MASS syndrome)
MASS syndrom
(Mitral valve-aorta-skeleton-skin syndrome) Zneplatněný Orphakód!
604308 Q87.4
46658 Syndrom zahrnující primordiální malý vzrůst, mikrodoncii, opalescentní zuby a zuby bez kořenů (Primordial short stature-microdontia-opalescent and rootless teeth syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q87.1
3390 Syndrom zahrnující proximální tubulopatii, diabetes mellitus a cerebelární ataxii (Proximal tubulopathy-diabetes mellitus-cerebellar ataxia syndrome) Zneplatněný Orphakód! 560000
238766 Syndrom zahrnující ptózu, syndaktylii a potíže s učením (Ptosis-syndactyly-learning difficulties syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q93.5
3271 Syndrom zahrnující radioulnární synostózu a abnormality sítnicového pigmentu (Radio-ulnar synostosis-retinal pigment abnormalities syndrome)
Buntinxův-Lormansův-Martinův syndrom, Buntinx-Lormans-Martinův syndrom
(Buntinx-Lormans-Martin syndrome) Zneplatněný Orphakód!
1850 Syndrom zahrnující renální dysplázii, megalocytózu a sirenomelii (Renal dysplasia-megalocystis-sirenomelia syndrome)
Seligův-Benacerrafův-Greeneho syndrom, Selig-Benacerraf-Greeneho syndrom
(Selig-Benacerraf-Greene syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2055 Syndrom zahrnující růstový deficit, brachydaktylii a dysmorfismus (Growth deficiency-brachydactyly-dysmorphism syndrome)
Friasův syndrom
(Frias syndrome) Zneplatněný Orphakód!
609640 Q87.0
2125 Syndrom zahrnující sakrální hemangiomy a mnohočetné vrozené abnormality (Sacral hemangiomas-multiple congenital abnormalities syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2816 Syndrom zahrnující spastickou paraplegii, epilepsii a mentální retardaci (Spastic paraplegia-epilepsy-intellectual disability syndrome)
SPERM
(SPEMR) Zneplatněný Orphakód!
182610
1877 Syndrom zahrnující svalovou dystrofii a spongiózu bílé hmoty (Muscular dystrophy-white matter spongiosis syndrome) Zneplatněný Orphakód!
99694 Syndrom zahrnující synechii alveolů, ankyloblefaron a ektodermální dysplázii (Alveolar synechia-ankyloblepharon-ectodermal dysplasia syndrome) Zneplatněný Orphakód! Q82.4
2731 Syndrom zahrnující taurodoncii, chybění zubů a řídké vlasy (Taurodontia-absent teeth-sparse hair syndrome) Zneplatněný Orphakód! 272980
2486 Syndrom zahrnující transverzální končetinový deficit a hemangiom (Transverse limb deficiency-hemangioma syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2950 Syndrom zahrnující tříčlánkový palec na ruce a polysyndaktylii (Triphalangeal thumb-polysyndactyly syndrome)
TPT-PS syndrom
(TPT-PS syndrome) Zneplatněný Orphakód!
174500 Q74.8
3323 Syndrom zahrnující trombocytopenii a Robinovu sekvenci (Braddock-Carey syndrome)
Braddockův-Careyův syndrom, Braddock-Careyův syndrom
(Thrombocytopenia-Robin sequence syndrome) Zneplatněný Orphakód!
2661 Syndrom zahrnující trpaslictví a dlouhé obratle (Dwarfism-tall vertebrae syndrome) Zneplatněný Orphakód! 126950
1408 Syndrom zahrnující vlasový defekt, fotosenzitivitu a mentální retardaci (Hair defect-photosensitivity-intellectual disability syndrome)
Calderónův-Gonzálezův-Cantuův syndrom, Calderón-González-Cantuův syndrom
(Calderón-González-Cantu syndrome) Zneplatněný Orphakód!
234030
1409 Syndrom zahrnující vlněné vlasy, hypotrichózu, everzi spodního rtu a odstávající uši (Woolly hair-hypotrichosis-everted lower lip-outstanding ears syndrome)
Salamonův syndrom
(Salamon syndrome, Wooly hair-hypotrichosis-everted lower lip-outstanding ears syndrome) Zneplatněný Orphakód!
278200
3065 Syndrom zahrnující X-vázané mentální postižení a anomálii metabolismu monoaminoxidázy A (X-linked intellectual disability-monoamine oxidase A metabolism anomaly syndrome) Zneplatněný Orphakód!
73220 Syndrom zahrnující X-vázanou mentální retardaci a hypotonický obličej (X-linked intellectual disability-hypotonic face syndrome) Zneplatněný Orphakód! 309580 D56.0
163982 Syndrom zahrnující X-vázanou mentální retardaci a spastickou kvadruparézu (X-linked intellectual disability-spastic quadriparesis syndrome) Zneplatněný Orphakód! 309640 G31.8
85333 Syndrom zahrnující X-vázanou mentální retardaci a spastickou paraplegii s depozity železa (X-linked intellectual disability-spastic paraplegia with iron deposits syndrome)
Arenův syndrom
(Arena syndrome) Zneplatněný Orphakód!
G11.4
1060 Systémová cystická angiomatóza a Seipův syndrom (Systemic cystic angiomatosis-Seip syndrome)
Brunzellův syndrom
(Brunzell syndrome) Zneplatněný Orphakód!
83618 Těžká dilatační kardiomyopatie způsobená mutací laminu A/C (Severe dilated cardiomyopathy due to lamin A/C mutation)
Těžká dilatační kardiomyopatie s nebo bez myopatie
(Severe dilated cardiomyopathy with or without myopathy) Zneplatněný Orphakód!
I42.0
93275 Thanatoforická dysplázie, Glasgowská varianta (Thanatophoric dysplasia, Glasgow variant) Zneplatněný Orphakód! 273680 Q78.8
496 Thostova-Unnova palmoplantární keratoderma (Thost-Unna palmoplantar keratoderma)
Thost-Unnova palmoplantární keratoderma Zneplatněný Orphakód!
600962 Q82.8
3336 Tomého-Brunetův-Fardeauův syndrom (TomÚ-Brunet-Fardeau syndrome)
Tomé-Brunet-Fardeauův syndrom Zneplatněný Orphakód!
3349 Treftův-Sanbornův-Careyův syndrom (Treft-Sanborn-Carey syndrome)
Syndrom zahrnující atrofii optického nervu, oftalmoplegii, ptózu, hluchotu a myopatii, Treft-Sanborn-Careyův syndrom
(Optic atrophy-ophthalmoplegia-ptosis-deafness-myopathy syndrome, Optic atrophy-ophthalmoplegia-ptosis-hearing loss-myopathy syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3423 Vasquezův-Hurstův-Sotosův syndrom (Vasquez-Hurst-Sotos syndrome)
Syndrom zahrnující hypogonadismus, gynekomastii a X-vázanou mentální retardaci, Vasquez-Hurst-Sotosův syndrom
(Hypogonadism-gynecomastia-X-linked intellectual disability syndrome) Zneplatněný Orphakód!
228429 Vrozená generalizovaná lipodystrofie s myopatiií (Generalized congenital lipodystrophy with myopathy)
GCL4, Generalizovaná vrozená lipodystrofie, typ 4
(GCL4, Generalized congenital lipodystrophy type 4) Zneplatněný Orphakód!
613327 E88.1
52428 Vrozená svalová dystrofie, typ 1C (Congenital muscular dystrophy type 1C)
CMD1C, MDC1C
(CMD1C, MDC1C) Zneplatněný Orphakód!
606612 G71.0
98894 Vrozená svalová dystrofie, typ 1D (Congenital muscular dystrophy type 1D)
MDC1D
(MDC1D) Zneplatněný Orphakód!
608840 G71.2
2113 Vrozené hamartomy hypotalamu (Congenital hypothalamic hamartoma syndrome)
CHHS
(CHHS) Zneplatněný Orphakód!
241800
97556 Vrozený a kojenecký nefrotický syndrom (Congenital and infantile nephrotic syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3444 Watsonův syndrom  (Watson syndrome)
Pulmonální stenóza se skvrnami "café-au-lait
(Pulmonic stenosis with 'café-au-lait' spots) Zneplatněný Orphakód!
193520 Q85.0
3446 Weaver-like syndrom (Weaver-like syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3450 Weissenbacherův-Zweymullerův syndrom (Weissenbacher-Zweymuller syndrome)
Heterozygotní OSMED, Heterozygotní otospondylomegaepifyzeální dysplázie, Syndrom zahrnující Pierre Robinovu sekvenci a fetální chondrodysplázii, Syndrom zahrnující Pierre Robinův syndrom a fetální chondrodysplázii, Weissenbacher-Zweymullerův syndrom
(Pierre Robin sequence-fetal chondrodysplasia syndrome, Pierre Robin syndrome-fetal chondrodysplasia syndrome) Zneplatněný Orphakód!
184840
3460 Winchesterův-Torgův syndrom (Torg-Winchester syndrome)
Winchesterův syndrom, Winchester-Torgův syndrom
(Winchester syndrome) Zneplatněný Orphakód!
995 X-vázaná fetální akineze (X-linked fetal akinesia syndrome)
Holmesův-Benacerrafové syndrom, Holmes-Benacerrafové syndrom
(Holmes-Benacerraf syndrome) Zneplatněný Orphakód!
3056 X-vázaná mentální retardace, Brooksův typ (X-linked intellectual disability, Brooks type) Zneplatněný Orphakód!
93944 X-vázaná mentální retardace, Ficherův typ (X-linked intellectual disability, Fichera type) Zneplatněný Orphakód! Q87.8
3059 X-vázaná mentální retardace, Guův typ (X-linked intellectual disability, Gu type)
MRX35
(MRX35) Zneplatněný Orphakód!
Q87.8
163953 X-vázaná mentální retardace, Raymondové typ (X-linked intellectual disability, Raymond type) Zneplatněný Orphakód! 300799 Q87.8
85328 X-vázaná mentální retardace, Turnerův typ (X-linked intellectual disability, Turner type) Zneplatněný Orphakód! 309590 F84.8
85289 X-vázaná mentální retardace, Vitaleové typ (X-linked intellectual disability, Vitale type) Zneplatněný Orphakód! 300354 Q87.8
85291 X-vázaná mentální retardace, Wittwerův typ (X-linked intellectual disability, Wittwer type)
Wittwerův syndrom
(Wittwer syndrome) Zneplatněný Orphakód!
194190 Q93.3
85337 X-vázaná mentální retardace, Zorickův typ (X-linked intellectual disability, Zorick type) Zneplatněný Orphakód! G31.8
383 X-vázaná smíšená převodní a senzorineurální hluchota (X-linked mixed deafness with perilymphatic gusher)
DFNX2, Nancova hluchota, X-vázaná hluchota, typ 2, X-vázaná nesyndromová ztráta sluchu, Převodní hluchota s fixací třmínku, X-vázaná smíšená převodní a neurosenzorická hluchota, X-vázaná smíšená převodní a neurosenzorická ztráta sluchu, X-vázaná smíšená převodní a senzorineurální ztráta sluchu
(Conductive deafness with stapes fixation, DFNX2, Nance deafness, X-linked deafness type 2, X-linked mixed conductive and neurosensory deafness, X-linked mixed conductive and neurosensory hearing loss, X-linked mixed conductive and sensorineural deafness, X-linked mixed conductive and sensorineural hearing loss, X-linked stapes gusher syndrome) Zneplatněný Orphakód!
304400 H90.3
85330 X-vázaný syndrom zahrnující mentální retardaci, agenezi corpus callosum a spastickou kvadruparézu (X-linked intellectual disability-corpus callosum agenesis-spastic quadriparesis syndrome) Zneplatněný Orphakód! G11.4