Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMyotonická dystrofie typu I (DM1)
MIM160900
GenDMPK
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genexpress s.r.o.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.