Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární pankreatitida
MIM167800
GenPRSS1, PRSS1, SPINK1, CFTR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
SPADIA LAB a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.