Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAngiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.)
MIM106180
GenACE,DCP1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Chemila spol. s r. o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.