Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy Li-Fraumeni, LFS
MIM191170
GenTP53
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Laboratoře AGEL a. s.
Masarykův onkologický ústav
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.