Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSvalová dystrofie, typ Duchenne/Becker
MIM310200
GenDMD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.