Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza BRCA2
MIM600185
GenBRCA2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genlabs s. r. o.
GENvia, s.r.o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykův onkologický ústav
SPADIA LAB a. s.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.