Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevNeurofibromatóza typu I
MIM162200
GenNF1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní Thomayerova nemocnice
Masarykův onkologický ústav
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.