Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. DiGeorge/CATCH22/
MIM188400
GenDGS
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.