Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL
MIM608232
GenBCR/ABL
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
SPADIA LAB a. s.
Ústav hematologie a krevní transfuze
Vaše laboratoře s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.