Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevJanusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou)
MIM147796
GenJAK2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.