Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDefekt apoliproproteinu E
MIM107741
GenAPOE
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
CGB laboratoř a.s.
Endokrinologický ústav
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava
GHC GENETICS s. r. o.
Chemila spol. s r. o.
IMALAB s.r.o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
3. interní klinika 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.