Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza BRCA1
MIM113705
GenBRCA1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genlabs s. r. o.
GENvia, s.r.o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykův onkologický ústav
SPADIA LAB a. s.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.