Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevKlonalita IgH
MIM147070
GenIGHV
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Centrální laboratoře FNKV
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Laboratoře AGEL a. s.
SPADIA LAB a. s.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.