Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevVyšetření chromozomálních aberací se zaměřením na nejčastější mikrodeleční/duplikační syndromy metodou array-CGH
MIM900065
Gen
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní Thomayerova nemocnice
GENvia, s.r.o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.