Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDef. alfa-1-antitrypsinu
MIM107400
GenSERPINA1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní Thomayerova nemocnice
Genexpress s.r.o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Laboratoře AGEL a. s.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.