Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevWilsonova choroba (WD)
MIM277900
Gen ATP7B
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
EUC Laboratoře CGB a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genexpress s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.)
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.